ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดอนุบาลลพบุรี
ห้องสมุดอนุบาลลพบุรี
ขอเชิญร่วมงาน...
สืบสานภาษาไทย ร่วมใจส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.5 KB
ประชาสัมพันธ์ การประกวดและแข่งขัน สารคดีหน้าเดียวก่อนเที่ยวปิดเทอม ห้องสมุดอนุบาลลพบุรี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.9 KB
ห้องสมุดอนุบาลลพบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๖ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.74 KB
ภาพกิจกรรมห้องสมุดอนุบาลลพบุรี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.73 KB